Støtte- og kontaktperson

Støtte -og kontaktperson er et tilbud om personlig støtte, hvis du har psykiske og/eller sociale vanskeligheder.
Det kan være, at du i kortere eller længere perioder har behov for hjælp til at udvikle eller genfinde færdigheder eller har brug for støtte og omsorg.
De konkrete behov og indholdet i støtten aftales mellem dig og kontaktpersonen.
Der er et team af støtte -og kontaktpersoner.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk